Isnin, 17 Mei 2010

MANUSKRIP DR BAGINDO MUCHTAR ....BAB 20

BAB DUAPULUH
PENJELASAN RUHANI SECARA SAINTIFIK


Adalah Ruhani itu tersusun dan terdiri dari Zat Zat atau Electron Electron Hidup yang mengandung Tenaga Electro-Magnetik. Apabila electron electron hidup itu keluar dari susunannya iaitu Ruhani, maka tenaga yang keluar dari proses ini adalah besar sekali akan tetapi ghaib ertinya tidak dapat disaksikan dengan langsung. Tenaga yang keluar ini dinamai Tenaga Ghaib atau Metaenergie. Dengan Metaenergie kita dapat mengadakan semua kemungkinan yang kita idam-idamkan.

Oleh kerana tiap tiap orang mempunyai Metaenergie dan ini dapat dikerahkan atas kemahuan yang teguh, maka tiap tiap orang dapat mencapai semua cita cita asal mempunyai kemahuan yang teguh. ( Alam Fikiran – Dr Parijana Surjadipura )

Telah diketahui bahawa pada kita ada itu Metaenergie yang mempunyai banyak kemungkinan kemungkinan dan alangkah baiknya kalau kita dapat menguasainya dan merasakannya yang tidak dapat disaksikan dengan langsung itu. Tenaga Ghaib itu mealiri seluruh tubuh kita didalam, yang mana kalau kita sendiri yang sebut Ruhani. Dan itulah Dia DIRI yang terdiri dari Zat Zat.

SETERUSNYA TENTANG DIA JUGA

Maka adalah jelas akan pentingnya kita MENEMUI DIRI kita itu yang berdiri pada dirinya sendiri, yang tegak seperti ALIF, yang duduk seperti WAU yang tergantung tiada bertali, bertali tidak tergantung, tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Dan adalah yang diluar dari DIRI kita ialah Badan yang berbentuk dan berupa dan berasal dari TANAH

DIA Yang Maha Besar tidak ada rupa dan tampan, tidak pula beranak atau diperanakkan, membentuk segala yang berbentuk merupakan segala yang berupa.

DIA Terrahsia bagi seluruh, seluruh makhluk dan seluruh hamba. Dan adalah bagi orang yang hendak mencarinya, menjadi tugasnya untuk memecahkan Rahsianya untuk dapat mengenal sampai dapat menemuinya.

DIA sangat dekat bagi orang yang mengetahui ilmunya dan sangat jauh bagi orang yang tidak tahu Rahsianya.

CARILAH DIA yang berada dialammu sendiri lebih dahulu sebelum kamu mencarinya yang berada dialam Maha Besar lagi Maha Luas dan sebelum kamu mencari yang lain lain yang bertaburan dibumi dan alam semesta ini.

DIA memberi dan meisi kehidupanmu. Hidupnya tidak bergantung padamu akan tetapi kehidupanmu sangat bergantung padanya. DIA tidak mencari yang bukan bukan dan sentiasa duduk ditempatnya. DIA tidak keluar, akan tetapi rezeki baginya mendatang, begitupun seluruh keperluannya. DIA didatangi dan mendatangi. Dia didatangi banyak orang dan mendatangi orang tersebut, DIA mengerti semuanya tetapi terlalu ramai orang tidak mengerti padanya.

Kalu kamu telah dapat MENMUI DIRIMU , carilah pula Yang Tergantung Tidak Bertali dan Yang Bertali Tidak Tergantung.

Sebelum dapat menemuinya yang bertali tidak tergantung dan yang tergantung tidak bertali itu bererti belumlah faham kita akan DIRI kita itu, kerana dengan berpegang kepada Yang Tergantung Tiada Bertali, kita tidak bolih berbuat apa apa dan begitu pula dengan berpegang kepada Yang bertali Tiada Tergantung tidaklah sempurna kejadian kita.

Dengan dapat menemui dan memahami keduanya, maka dapatlah kita tali pergantungan, sehingga dengan mengambil tali pergantungan itu sebagai pegangan, maka bererti pula kita telah mempertemukan satu dengan yang lain, pertama Yang tergantung Tidak Bertali dan kedua Yang Bertali Tidak Tergantung.

Yang tidak ada pada Yang Tergantung iaitu tali dan yang tidak ada pada tali iaitu tempat bergantung dan penyatuan keduanya menghasilkan tali pergantungan, seumpama pertemuan antara negatif dan positif.

Satu tetapi dua, contoh stroom dengan kebel / wire

Itulah diantaranya Rahsia DIRI kita itu, gantung bergantung satu sama lain, perlu memerlukan, memberi dan menerima, yang diberi Rahmat yang diterima Nikmat. Sudahkah kita menemui tali yang dimaksudkan ?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali kepada JALAN yang telah kita temui, iaitu setelah dapatnya kita keluar menembus Alam Zahir kita sendiri melalui hujung jari jari kita.

Setelah pintu terbuka dan jalan telah kita temui, apa kita terus berjalan keluar mencari apa yang dihajat ?

Untuk ini kita harus berhati hati, kerana kita harus meneliti lebih dahulu jalan yang ditemui itu, kerana bagi zahir kita adalah itu sesuatu yang baharu, yang belum pernah dikenal sebelumnya. Akan tetapi yang pasti sudah adalah itu jalannya DIRI kita dari dalam menembus alamnya sendiri.

Sebelum kita bergerak keluar pada jalannya, maka terlebih dahulu kita bergerak keDALAM dengan jalannya, guna untuk mengetahui keadaan DIRI kita sendiri didalam.

Untuk ini hendaklah perbuatan kita itu dilakukan dengan berulang-ulang sebagai latihan sehingga kita dapat mengetahui bahawa apa yang ada dibadan kita ada pula diDIRI kita atau kita sampai dapat mengetahui bahawa DIRI kita itu terdiri dari seperti yang ada dibadan kita.

Kita terus berlatih sampai TERLATIH, sampai kita mengenal peribadi sendiri dan DIRI sendiri yang berbuat dan sampai DIRI mengenal Badannya yang kasar. Peralihan dari Badan mengenal DIRI dan dari DIRI mengenal BADAN dapat kita ketahui – kita lakukan dengan mengadakan perjalanan, jalan yang kita pakai iaitu jalan yang sudah ditemui dan kalau kita berjalan meninggalkan pengkalan, kita mesti pandai pula hendaknya kembali kepengkalan. Kita mesti pandai pula kembali dengan tidak sesat.

Latihan yang saksama dan teliti, menyebabkan kita mengenal dan MENEMUI DIRI SENDIRI dengan perlengkapannya dan penemuan kita pada DIRI dan perlengkapannya bererti kita MENEMUI DIRI RUHANI kita yang merupakan gambaran dari JASMANI didalam badan kita.

Kita sekarang telah mengenal RUHANI dan telah mengenal pula Badan atau Jasad yang dinamakan Jasmani.

Jalan yang kita pakai dan pergunakan untuk mencari DIRI dengan perlengkapannya dan sampai kepada penemuan kita kepada Ruhani kita sendiri, kalau diteliti dengan saksama adalah jalan itu aliran dari Ruhani kita sendiri yang bertitik tolak dari DIRI kita sendiri. Tindaklaku perbuatan kita ini kalau diumpamakan tidak ubahnya seperti kita memudikki sungai semenjak dari muara dengan menempuh jalan yang berliku-liku kita mencari hulunya. Dan apa sebabnya setitis air begitu bersih lagi jernih berasal dari gunung bertambah dekat kemuara jauh dari hulu menjadi keruh dan mengandung bermacam-macam kuman kuman ?

Begitu pula DIRI kita didalam yang tadinya suci bersih,oleh kerana tindak laku perbuatan kita sehari-hari dalam menjalankan kehidupan berubah corak warnanya, ibarat intan terbenam dalam lumpur.

Maka adalah kewajipan tiap tiap kita yang mencari dan menuju kebaikan dan kesempurnaan sebelum melangkah bersihkanlah terlebih dahulu diri kita dengan tindakan dan perbuatan dan terhadap Tuhan bacalah istighafar sebanyaknya.

Diri peribadi kita masing masing adalah SUCI dan BERSIH kerana datangnya dari YANG MAHA SUCI. Tindak tanduk perbuatan kitalah yang mengotorkannya.

Penelitian kepada jalan yang telah ditemui dan mempelajarinya dengan saksama. Maka kita akan dapat mengetahui bahawa adalah DIA itu PANCARAN DIRI kita sendiri dari DALAM yang telah dapat menembus alamnya sendiri. Pancaran tersebut adalah ibarat stroom dan sebagainya. Jalan yang kita katakan itu ialah kebelnya. Stroom yang kita temui itu bukanlah seperti karan letrik yang berasalkan dari benda mati buatan manusia melainkan berasalkan dari Zat Zat Hidup yang dinamakan orang BIOELECTROSITET atau ELECTROMAGNETIK dan tenaga yang keluar darinya yang berasal dari ELECTRON ELECTRON HIDUP dinamakan TENAGA GHAIB atau META-ENERGIE.

Dengan huraian diatas, jika kita turutkan aliran jalan kebel yang mengandung stroom itu maka kita akan temui TALI yang dihuraikan diatas, iaitu Bertali Tidak Tergantung dan jika diteruskan lagi, maka akan bertemulah kita dengan Yang Tergantung Tiada Bertali itu.

Kita telah menemui DIRI kita Yang Tergantung Tiada Bertali, Bertali Tiada Tergantung dan untuk membuktikan yang Diri Itu Tegak Seperti ALIF dan Duduk Seperti WAU, maka kita dapat menemui Yang Duduk Seperti Wau dan Tegak Seperti ALIF itu.

Untuk dapat dimengerti dan diketahui maka yang Bertali Tiada Tergantung dan Tergantung Tiada Bertali dapat kita temukan dengan perantaraan Gerak Aliran Tangan kita yang diturutkan dan Yang Duduk Seperti WAU dan Tegak Seperti ALIF dapat kita temukan dengan menurutkan Gerak DIRI didalam batang tubuh kita, setelah Gerak Tangan berhenti.

Dan untuk diketahui pula adalah ZAT ZAT HIDUP yang ada pada kita itu, tidak sahaja ada pada kita ( di DIRI ) tetapi banyak juga terdapat diluar iaitu di-alam maha luas itu.

Dengan berpegang teguh pada tali tali yang ditemui tadi bererti kita telah berdiri dibidang RUHANI. Dan dengan telah bertemunya kita dengan Yang Tergantung bermakna kita telah menemui DIRI SENDIRI.

Perjalanan dari LUAR ke DALAM telahpun kita lakukan. Perjalanan ini dinamakan Perjalanan Mengenal Diri.

Sekarang perlu pula kita melakukan Perjalanan dari Dalam ke LUAR. Perjalanan kita itu dilakukan dari DIRI sendiri yang telah kita temui itu. Dengan menurutkan kembali jalan yang telah menjadi pegangan kita itu kita akan menemui pula Yang bertali Tiada tergantung dan jika kita teruskan lagi perjalanan yang bertali-tali itu maka tibalah saat kita MENEMBUS ALAM SENDIRI atau BADAN kita.

Dengan perjalanan ini kita akan dapat merasakan dengan beransur tetapi pasti, pintu pintu akan terbuka melalui hujung hujung tali tali itu dan kalau ini telah terjadi maka kita akan dapat merasakannya melalui hujung jari jemari kita.

RASA yang terasa dihujung jari jari itu adalah PANCARAN dari DIRI kita didalam, yang merupakan stroom, stroom ghaib yang dinamakan ELECTROMAGNETIK atu BIO-ELECTRISITET. Electro berasal electron dan bio dari bion. Maka haruslah kita meneliti dan menyelidek akan pancaran Diri itu. Penelitian akan mendatangkan pengetahuan kepada kita bahawa Pancaran itu terdiri dari ZatZat yang merupakan titik titik terang.

Dan adalah tenaga tenaga yang keluar itu besar sekali dan dapat dikerahkan menurut kemahuan kita dan dengan kemahuan yang teguh banyak kemungkinan kemungkinan yang diidam-idamkan dengan mempergunakannya bolih diperdapat.

Dan adalah kedudukan kita dengan Tenaga Ghaib kita itu, laksana seorang pemburu dengan senjata otomatik ditangannya. Dikala ada musuh senjata tersebut tidak akan bergerak sendiri menembak, kalau tidak sipemburu yang bergerak untuk menembaknya. Hanya perbezaannya senjata itu ialah benda mati, sedangkan Tenaga Ghaib kita ialah keadaan sesuatu yang hidup.

Dan oleh kerana dia hidup maka pengalaman pengalaman dan kemahiran kita dalam memakai dan mempergunakannya, menambah pengertian kita kepada lebih mendalam, sehingga menimbulkan dan mendatangkan saling kenal mengenal satu sama lain sehingga oleh kerana pandainya kita menurutkannya maka dia yang tadinya asing dan luar bagi kita, telah menjadi menurut pada kita dengan perkataan lain kita telah mengerti padanya dan dia telah mengerti pula pada kita.

Peningkatan pengertian kita kepadanya akan meningkatkan pula kedudukan kita. Kalau tadinya kita dengannya diumpamakan laksana seorang pemburu dengan senjatanya, maka kenaikan tingkat kita itu ada;ah laksana sipenunggang dengan kudanya.

Sewaktu kita yang laksana seorang pemburu baru mendapat senjata terlebih dahulu tentu kita pelajari senjata kita itu, kita berlatih bagaimana merawatnya dan bagaimana cara mempergunakannya dan pada waktu itu alam fikiran kita hendak berburu untuk menembakkan senjata kita. Kita pergi berburu atau kita cari perburuan guna untuk mencuba dan memakai senjata kita.

Sehingga sampai mahir kita dalam cara memakai dan mempergunakannya. Seorang pemburu baik selain dari mahir dalam kepandaiannya mempergunakan senjata juga hendaknya mempergunakan pula alam fikirannya dan sebaiknya berbudi pekerti. Apa tujuan kita dengan mempergunakan fikiran dan berbudi itu ? Maksudnya ialah supaya kalau kita menembak janganlah sebarang tembak sahaja. Apalah gunanya umpamanya kita menembak seekor binatang yang tidak akan memberi faedah pada kita dan dibiarkan begitu sahaja jadi bangkai apa lagi dia tidak menganggu kita ? Bukankah dia juga mahu hidup dan ingin pula memperkembangkan kehidupan dialamnya sendiri ? Seorang pemburu yang berbudi dan menggunakan akal fikirannya sudah tentu tidak akan menembak sebarang buruannya dan tidak akan membuang peluru sebarang sahaja.

Pengertian dan kemahiran kita memakai senjata tadi mendatangkan peningkatan pada kedudukan kita dari seorang pemburu dengan senjata kepada seorang penunggang dengan kudanya.

Masa menjadi seorang pemburu sebagai periode pertama telah kita lewati dan sekarang kita memasukki periode kedua, yaitu jadi seorang penunggang dengan kuda. Kuda ialah kenderaan bagi kita.

Kalau tadinya kita dengan bersusah payah dan memakai waktu yang lama mencapai tujuan kita, maka dengan perubahan kedudukan kita itu, dengan kenderaan yang telah kita punyai, maka akan lebih cepatlah kita sampai pada tujuan kita. Dalam praktik kalau kita tadinya mengangkat senjata untuk menembak, maka setelah kita mempunyai kuda tunggangan untuk mencapai tujuan kita harus dapat memegang talinya supaya dapat kita kendalikan.

Kalau tadinya kita mempunyai senjata maka dengan meningkatnya kedudukan kita sebagai tambahan kita mempunyai kuda tunggangan. Oleh kerananya kedudukan kita menjadi merangkap.

Bahawa kita telah jadi penunggang dan sipemburu dengan mempunyai kenderaan kuda merangkap senjata. Kalau sipemburu meletakkan senjata maka berpisahlah antara yang satu dengan yang lain, begitu pula kalau sipenunggang turun dari kudanya.

Sipemburu walau bagaimana sekalipun mahirnya memakai senjata kalau akan mempergunakan senjatanya selamanya dia melakukannya dengan sikap duduk dan berdiri. Sipemburu yang mahir tadi setelah menjadi sipenunggang kuda sambil berjalan dan berlari dengan memegang tali tunggangnya dia harus pandai mempergunakan senjatanya.

Untuk ini sipenunggang tentu me-adakan latihan latihan dan mencari pengalaman sebanyak mungkin.

Peralihan kita dari sipemburu kepda sipenunggang tidak akan membawa perubahan pada badan kita secara kenyataan. Perhatikanlah sesaorang yang memegang dua jabatan yang dinamakan merangkap umpama Presiden merangkap Perdana Menteri orang itu juga atau Menteri Dalam Negeri merangkap Gabenor.

Akan tetapi peralihan senjata kepada kuda sangat meminta perhatian yang saksama untuk diketahui proses perkembangannya sebab sangat berguna untuk kemajuan diri kita dan bagi masa depan kita.

Senjata dari sipemburu yang kita jadikan umpama dari Tenaga Ghaib yang telah kita punyai itu, tadinya kita anggap barang mati anih lagi ajaib, setelah kita dapat menurutkan jalannya perkembangannya dari senjata kekuda, maka bertambah yakinlah kita bahawa Tenaga Ghaib kita itu hidup dan berasal dari sesuatu yang hidup yang keluar dari diri kita melalui badan kita dan menembus alam sendiri melalui hujung tali tali yang bertali tiada tergantung dan dapat kita merasakannya melalui hujung hujung jari jari kita.

Maka adalah seluruh perkembangan itu berjalan menurut jalan yang ada didalam batang tubuh kita atau menurut saluran badan kita dan oleh kerananya berdasarkan perkembangan itu menjelmalah badan kita sendiri atau dengan perkataan lain kita membentuk badan diri sendiri menurut bentuk yang telah ada. Perbezaannya dengan badan kasar kita ialah oleh kerana asalnya dari tenaga ghaib, maka tidak dapat pula kita melihatnya dengan mata kepala.

Berdasarkan keterangan diatas maka perkembangan selanjutnya dari senjata kita tadi yang ada permulaannya dengan kata perumpamaan kekuda dan dari sini kalau kita mahu meningkatkan lagi setingkat keatas ialah kepada keempurnaan atau Insan Kamil yang meliputi keseluruhannya.

Dalam perkembangannya Tenaga Ghaib itu kedalam ialah dari diri membentuk diri melalui saluran saluran yang telah ada didalam batang tubuh kita.

Oleh kerananya pengembaraannya itu membentuk badan sendiri lebih dahulu sebelum dapat membentuk diri sendiri.

Untuk kesempurnaanya sesudahnya kita dapat membentuk diri dan badan kita maka adalah kewajipan kita untuk mengisi menurut isi batang tubuh kita yang telah ada selengkapnya.

Kelengkapan dari batang tubuh kita dengan isinya dapatlah disimpulkan terdiri dari urat, tulang, otak, benak, bulu, kulit, darah, daging, hati jantung, limpa, rabu dan empedu.

Diri meisi diri dengan diri dari memperkembangkan diri sampai meliputi keseluruhannya yang diliputi ialah badan diri. Tingkah laku perbuatan memperkembang sampai meliputi itu bererti diri membentuk diri sendiri bererti meisi badan diri. Yang diisi ialah apa yang ada pada badan sejak dari luar sampai kedalam. Dengan demikian maka diri membentuk badan sendiri didalam. Maka berdirilah AKU BATIN cukup dengan perlengkapannya dengan sempurna.

Diri yang telah sempurna ialah diri yang telah bangun dari tidur. Diri yang telah mengetahui akan keadaannya, diri yang telah sedar dan mengetahui siapa dia sebenarnya.

Diri harus menyayangi badannya, mengetahui keperluannya, mengetahui tugas kewajipannya sebagai seorang manusia, mengetahui tugas kewajipannya sebagai hamba Allah ( Abdi Tuhan )

Untuk itu ia harus bergerak harus berjuang harus berbuat harus berlaku dan harus bertindak jika perlu. Dia harus mempelajari sekelilingnya tahu mana yang kawan mana yang lawan, tahu mana yang baik dan yang buruk tahu ombak yang bersambung angin yang akan bertiup tahu awan yang akan menjadi hujan. Dan masih banyak lagi yang akan diketahuinya. Penglihatan mesti tajam, pandangan mesti terang jauh kemuka kekiri dan kekanan.

Dengan begitu maka kita mulai mengenal alam diluar kita sendiri. Pelajarilah alam sendiri dengan saksama sebelumnya kita memasukki dan mempelajari alam diluar kita.

Kesempurnaan kita berlaku dengan memperkembng diri kita sampai meliputi keseluruhannya yang mana proses perkembangan ialah :-

Dari tidak tahu menahu, menjadi seorang pemburu dengan senjata ditangan . DARI SEORANG PEMBURU KE SIPENUNGGANG DENGAN KUDANYA. Kita yang tadinya telah menjadi manusia dalam proses perkembangan seperti yang disebut diatas.

Yang dijadikan SENJATA pada kita yaitu DIRI. Diri berkembang terus sampai menjadi kuda bererti kenderaan bagi kita dan selanjutnya kalau ditingkatkan terus pengetahuan kita mengenai diri kita maka diri itu akan berkembang terus menjadi kita sendiri, sehingga berdirilah kita itu lengkap dengan perlengkapannya yang ada.

Sejak diri telah lengkap berdiri seperti dengan perlengkapannya yang ada, maka semenjak itu pula akan berlainanlah pandangan hidup kita dan yang sudah sudah seumpama siang dan malam atau ibarat terang dan gelap. Perjalanan hidup yang telah dibawakan selama ini sebelum kita dapat mengenal diri kita ialah berjalan pada malam hari atu berjalan didalam gelap meraba dengan tidak punya pegangan atau jalan sebagai petunjuk dalam perjalanan.

Saya yang telah ada berlainan dengan “aku” yang telah berdiri. Untuk membuktikan perbezaan antara saya dan aku kami tunjukkan contoh kepada Presiden Sukarno diwaktu berpidato apabila dia memakaikan saya dan aku. Disinilah terletak diantara lain kelebihannya.

Aku yang berdiri dengan sendirinya yang telah ditemui dan dikenal kekuatannya atau tenaganya berlainan dari aku yang diakui apalagi yang beraku-akuan.

Pada permulaan kita mengenalnya adalah “dia” itu Nyawa kita yaitu senjata bagi kita yang dianggap barang mati.

Setelah kita tingkatkan pengetahuan kita, pengalaman dan penelitian yang saksama menunjukkan kepada kita bahawa yang dianggap barang mati itu kenyataannya bukanlah mati, melainkan HIDUP dan kelanjutan dari penelitian kita menentukan dan menetapkan pula bahawa adalah DIA itu terdiri dari kumpulan Zat Zat Hidup. Itulah Diri kita yang bagi kita ( badan kita ) berdiri dengan sendirinya.

Badan yang telah dipersenjatai dengan diri dan diri yang telah mengenal badannya dan badan yang telah dapat pula mengenal dirinya yang sebenarnya telah saling kenal mengenal satu sama lain sehingga sibadan telah menyayangi dirinya dan sidiri telah mengasihi badannya.

Sibadan mulai sedar dan dapat mengetahui bahawa suatu kekeliruan besar diperjalanan hidupnya yang sudah sudah yang telah dibawakannya, dikeranakan salah pandangan dan salah tangkapan dalam memahami akan keadaannya. Jalan yang diturutinya jalan hampa dan kosong sedangkan yang teramat penting dan sangat amat berguna bagi kelanjutan perjalanan hidupnya disia-siakan dan tidak pernah diikut-sertakannya dalam tindak tanduknya untuk tujuan atu mendapatkan sesuatu.

Sidiri tadinya tidak diambil peduli oleh yang mengandungnya mengambil sikap masa bodoh, walaupun dia langsung merasakan dan menderita dan merana oleh perbuatan sibadan yang tidak mahu tahu didiri itu.

Dan setelah sibadan sedar dari kekeliruan pandangannya, maka setelah dapat mengenal dan menemui dirinya dan setelah dia dapat mengetahui bahawa yang dikandung dalam segala hal melebihi kesanggupannya dari yang mengandung. Maka dengan sendirinya lahirlah pengakuannya pada diri sendiri dengan dalam segala tindak laku perbuatannya dirinyalah yang dikemukakan.

Sidiri yang tadinya membisu disebab-keranakan tidak dipedulikan oleh sibadan sebelum mencapai pengakuan dan penyerahan yang bulat dari sibadan, mulai sedar dan bangun dan tahu sudah bahawa yang dikatakan badan itu adalah kepunyaannya, teman hidup sejatinya, dunia akhirat dan sudah tentu tidak akan membiarakan badannya sengsara, merana dan menderita.

Air yang setetes dari gunung setelah melalui masa jalan berliku akhirnya sampai kemuara menjadi sungai dan akan mengharungi lautan lepas. Jalan yang dilaluinya tadi jalan penuh berisi tiada hampa tiada kosong. Adalah yang dinamakan sungai yang telah sampai kemuara itu ialah kumpulan tetesan air dan berbagai-bagai tempat dan jurusan yang mempunyai satu tujuan yaitu laut lepas.

Begitu pulalah laksananya diri kita yang terdiri dari kumpulan serba serbi zat dan mealiri seluruh batang tubuh dan memberi daya hidup kepada kita. Jalannya berisi, memberi nikmat, tidak dimurkai dan tidak pula sesat. Dia dikandung oleh yang mengandung. Biasanya kerana yang dikandung ditanggung oleh yang mengandung. Akan tetapi oleh kerana salah memahami akan isi dari kandungan tersebut, maka yang mengandung yang bersalah, yang diisi dari kandungan tersebut. Yang mengandung tidak mengetahui akan rahsia kandungannya bahkan tidak pernah menjadi perhatiannya.

Pada kelahiran pertama kita menjadi anak dari yang melahirkan kita sampai menjadi besar, dan pada kelahiran kedua kita sendiri seharusnnya melahirkan kandungan kita, kerana yang dikandung dan yang mengandung adalah kita jua. Hanya bezanya berlainan cara melahirkan. Kita dikandung ibu diperutnya, kandungan kita pula rahsianya letaknya didada kita. Rahsia yang dimaksudkan bukanlah rahsia badan tetapi rahsia diri yaitu pokok pangkal dari seluruh jalannya kegiatan kehidupan sejak dari dalam sampai keluar atau sebaliknya dan seterusnya dunia dan akhirat.

Pemecahan rahsia diri itu termasuk didalam bidang ilmu META-FIZIKA. Penemuan akan diri sendiri memberi banyak kemungkinan yaitu dengan menggunakan tenaga tenaga yang terkandung didalamnya yang dinamakan TENAGA GHAIB. Oleh itu pelajarilah ia secara mendalam sehingga kita dapat mempergunakannya dan mengambil faedah daripadanya. Tingkatan terus pengetahuan kita mengenainya.

Adalah ilmu ini tidak sesulit yang diduga dan tidaklah semudah yang diharapkan. Jauh tidak dekatpun tidak dari kita. Dia adalah ilmu sejati yang benar ilmu dunia dan ilmu akhirat.

Yang sulit ialah jalan mendapatnya, untuk menemuinya. Renungkanlah dengan apa yang ada padamu dan bagaimana caranya supaya mendapat jalan itu. Jalan yang benar itu letaknya pada kamu sendiri. Yaitu didirimu bukan dibadanmu. Dari itu cari dan temuilah dirimu lebih dahulu dan pelajari akan rahsianya. Penemuanmu akan dirimu sendiri, pengalamanmu dengannya dan pemecahanmu akan rahsianya dan penelitianmu yang saksama memungkinkan kamu akan menemui jalannya.

Jalannya jalan terang bukan gelap. Sekiranya engkau telah menemui jalan itu bererti pula kamu telah menembus alammu sendiri maka kamu harus berhati-hati menurutkan jalan itu kerana sangat banyak makhluk yang berkeliaran dalam kegelapan sedang mencari tempat untuk berlindung dan bernaung. Perjalanan kita bagi mereka adalah seolah olah mereka melihat cahaya dari jauh maka berduyun duyunlah mereka menuju cahaya itu.

Mereka yang telah dapat menemui dirinya akan dapat menemui tali tali Allah dan jika diturutkan tali tali itu akan menemukan pula jalan jalannya jalan yang lurus dan benar. Didirimulah adanya tali tali itu dan didirimulah ada jalan jalan yang benar itu. Ingatlah kupasan kami tentang yang tergantung tiada bertali dan bertali tiada tergantung. Jika jalan itu telah diperolihi maka tidaklah sulit lagi bagi mendapatkan apa yang dididamkan.

Untuk mendapatkan jalan itu, kita Mesti Ada Kemahuan, kerana dimana ada kemahuan disitu ada jalan. Dan jalan kita perdapat dan temui dalam keadaan sedar. Jalan itu kita cari bukan dengan alam fikiran kita, melainkan dengan tangan kita, sehingga kalau jalan itu telah ditemui maka kita dapat merasakannya dan jalan itulah yang akan diturutkan dengan alam fikiran kita.

Dudukkan dirimu ditempatnya yaitu tempatnya di-KETENANGAN SETENANGNYA. Begitupun pembawaan kita harus tenang dan usahakanlah supaya segala sesuatunya itu diri kita yang berbuat.

Pengertian diri pada kita sebenarnya ialah kita sendiri, yaitu diri yang telah diperkembang menjadi dan merupakan kita didalam. Dengan kejadian itu dalam bilangan maka kita telah menjadi dua : satu diluar yang berbadan dan yang kedua ialah didalam yang berdiri. Selagi kita masih hidup didunia kita tidak bolih menceraikan badan dan diri. Diri dicukupkan dengan apa yang ada dibadan kita, sehingga meliputi keseluruhannya.

Dari bilangan dua kita harus menuju kebilangan tiga. Yang ketiga ialah yang berdiri diluar yang berbadan yang berdiri yang dinamakan saudara. Saudara kita itu ada dalam tiada atau ghaib. Ia hanya dapat dihubungi dengan diri bukan dengan badan. Penemuan kita dengan saudara kita itu menjadikan kita berbilang tiga tetapi satu yaitu satu sebenarnya tiga hanya didalam bilangan. Maka adalah menjadi kewajipan kita kalau mahu memperbanyakkan saudara kita lahir dan batin. Maka timbullah si-4, si-5 dan seterusnya.

Ingatlah bahawa kekuatan kita letaknya didiri kita bukan dibadan kita. Untuk menunjukkan kekuatan dirilah yang kita kemukakan yaitu diri yang telah berdiri dan terdiri dari titik titik terang yang memancarkan cahaya atau Nur yang datang dari NURULLAH. Bagaimana duduknya Nur itu didalam batang tubuh ita ? Petunjuk Allah termaktub didalam Surah An-Nur : Ayat 35 yang bermaksud :-

Allah memberi Cahaya langit dan bumi. Umpama cahayanya kepada orang beriman, seperti sebuah lubang didinding rumah, didalamnya pelita, pelita itu didalam gelas / kaca. Gelas itu kelihatan laksana bintang yang berkilau kilau dilangit. Pelita dinyalakan dengan minyak kayu yang berkat yaitu Minyak Zaitun yang tidak tumbuh ditimur mahupun dibarat. Hampir hampir minyak itu bercahaya dengan sendirinya, meskipun tidak disentuh api. Cahaya berdamping cahaya. Allah menunjukki orang yang dikehendakkiNya kepada cahaya itu. Allah menunjukkan beberapa perumpamaan bagi manusia dan Allah mengetahui tiap tiap sesuatu.

Perumpamaan yang ditunjukkan Allah untuk kita melalui Ayat tadi ialah supaya kita dapat mengetahui keadaan diri kita didalam, kalau dilihat dari luar. Rumah adalah perumpamaan Allah bagi Badan kita. Dan adalah titik titik terang yang disebutkan yang memancarkan cahaya itu ialah Titik dari Allah yang dinamakan Zat yang berasal dari Zatullah. Bagi Zatullah tidak ada yang tidak ada pada Zat Allah. Dialah yang menjadikan segala yang dijadikan dan Dialah yang mendadakan segala yang diadakan.

Dan berbuatlah sebanyak-banyak mungkin dengan dirimu. Kamu sendiri tidak akan lebih pintar dari Dirimu sendiri. Serahkan lah apa yang ada padamu kepadanya untuk kebaikanmu sendiri dan supaya bebas dirimu bergerak berbuat dan berlaku.

Dan kenalilah dirimu dalam ertikata sebenarnya, supaya dapat engkau mengetahui dan mengakui bahawa memang ada kelebihan dirimu dari kamu sendiri. Kamu yang berbadan berlainan dari dirimu yang telah berdiri. Badan dan dirimu itu sebenarnya SATU. Ilmu pengetahuanku memecahkannya menjadi dua.

Dan kalau kita dapat mengetahui bahawa pada kita yaitu DIDIRI KITA dan anti iblis, maka selain kita sendiri terlepas dari godaan setan iblis, kita akan dapat pula menolong orang orang yang menderita atau yang telah terpedaya oleh perbuatan setan iblis. Kita dapat membebaskannya dan membawanya kembali kepada jalan yang benar atau kalau sakit mungkin kita dapat menyembuhkannya.

Aku telah mengenal aku yang berbadan, aku telah mengenal diriku sendiri.

Dan dibawah ini aku turunkan ayat Tuhan seperti tercantum didalam Al-Quran Surah As-Sddjah ( Sujud ) surat 32 juz 21 iaitu :-

Ayat 7 Dia MEMBAGUSKAN tiap tiap sesuatu yang dijadikannya dan dimulainya menjadikan manusia dari tanah.

Ayat 8 Kemudian dijadikannya anak anak cucu manusia keturunannya
dari air yang kotor ( mani )

Ayat 9 Kemudian DISEMPURNAKAN kejadian manusia dan ditiupkan RUH kedalam tubuhnya serta dianugerahinya pendengaran, pemandangan dan hati. Tetapi sedikit diantara kamu yang berterimakasih kepadaNya.

Dan adalah Aku yang banyak mengandung rahsia berdiri tegak dibatas sebagai penghubung antara luar dan dalam, sebagai saorang perajurit mempertahankan benteng dari serangan dan kalau perlu menyerbu menghancurkan musuh, sebagai seorang guru memimpin dan menunjukkan jalan kepada muridnya sambil menabur ilmu pengetahuannya, dengan lampu ditangan memberi penerangan kepada orang yang dalam kegelapan memberi dan menerima sesuatu untuk sesuatu.

Dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan ilmunya yang kami amalkan, kami sentiasa mengucapkan syukur dan terimakasih sedalam-dalamnya dan menekurkan kepala yang satu sambil meminta ampun atas kesalahan kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja yang kami perdapat dan lakukan kerana sebagai manusia kami tidak luput dari godaan godaan serta tipu daya setan dan iblis yang berkeliaran dialam semesta ini Dengan badan diri kami serta apa yang ada pada kami padaNya, kerana kami menganggap adalah badan diri kami ini beserta apa yang ada pada kami menjadi kepunyaanNya jua.

Dan selanjutnya kami sentiasa memohonkan perlindungan dan petunjuk petunjuk yang tak putus putusnya, guna kami jadikan amalan bagi kami yang akan kami jalankan sampai hari akhir dan sambung bersambung turun temurun hendaknya sampai keanak cucu kami.

Pengalamam hidup yang pahit mendorong kami mencari Tuhan yang disembah. Pengalaman dalam perjalanan menuju kepadaNya meyakinkan kami akan adanya Yang Ghaib ( dan ) akan adanya TALI TALI HALUS yang menghubungkan antara satu dengan yang lain yang mempunyai daya kekuatan tarik menarik.

Pengalaman juga menunjukkan pada kami bahawa kami tidak berdiri sendiri bahkan banyak sejenis kami berada disekeliling kami dimana-mana sahaja dimana sahaja kami berada. Apa lagi setelah kami dapat menemui jalan yang sebenarnya dan jalan itulah yang menjadi pegangan kami maka dengan menurutkan jalan itu KEDALAM aku (kami ) temui DIRI SENDIRI dan pengembaraanku dialam sendiri itu menunjukkan akan KEADAAN RUHANI ku dan tahu pulalah aku apa yang telah aku perdapat dalam susunan kata kata sesaorang yang diberikanya kepadaku sebagai hadiah yaitu TERGANTUNG TIADA BERTALI DAN BERTALI TIADA TERGANTUNG TEGAK SEPERTI ALIF DUDUK SEPERTI WAU

Dan dapat tahu pulalah aku apa yang sebenarnya tujuan kata perpatah RUMAH NAMPAK JALAN TAK TENTU dan dengan menurutkan jalan itu dari dalam keluar maka dapat tahulah aku bahawa aku telah MENEMBUS ALAM SENDIRI dan dapat MENGEMBARA dialam maha luas lagi tidak bertepi itu. Aku telah dapat menembus alamku sendiri dan telah juga dapat menembus dan memasukki ALAM LAIN dan dapat pula mengembara dialam yang maha luas ini.

Pertemuanku dengan Allah SWT yang kusembah, aku tidak dapat banyak menulisnya ( untuk pengetahuan sekalian pembaca ) kerana bertambah dekat akau kepadaNya bertambah KECIL aku dan begitulah dihadiratNya aku sudah TIDAK ADA. Keadaanku DALAM TIADA. Dia mengetahui yang tidak diketahui orang.

Dalam perjalanan pulang kembali yaitu daripada ( kedudukan ) DARI TIADA kepada ADA aku dapat menemui ANAK KUNCI DARI SEGALA KUNCI itu. Kunci pembuka dan penutup dan dengan anak kunci ditangan aku mengembara dan menjelajah dan begitulah berkat TALI PUSAT itu aku kembali dari TIADA kepada ADA. Dan begitulah adanya keadaanku.

Dan dengan anak kunci ditanganku yang terpancar ( aku ) bertemu dengan YANG MEMANCARKAN dan bertemu pula dengan INDUK PANCAR. Begitulah pula aku yang ditiupkan kedalam suatu wadah yang telah lengkap untukku mealiri seluruh apa yang ada padaku menurut saluran tertentu yang aku namakan batang tubuhku, sempurnalah kejadian aku menjadi manusia.

Aku sekarang telah dewasa telah banyak pengalaman dan telah mengembara kian kemari bahkan sampai sekarang aku tetap mengembara telah memancarkan pula dan telah mealirkan pula aliranku dan telah menurunkankan keturunanku. Anak anakku terdiri dari anak yang terbaik dari pancaranku dan anak yang menerima dan mendapat aliran dariku.

Aku yang tadinya mencariNYA dengan tujuan meminta keadilan sambil membentangkan segala peristiwa yang telah kualami diSANA diHADIRATNYA berasa malu pada diriku sendiri. Tidak ada kata yang dapat kukatakan tidak ada suara yang dapat kusuarakan tak ada gerak yang dapat kugerakkan. Aku tak berdaya, segala apa yang ada padaku sudah tidak ada lagi.

LA HAULAWALA QUWATTAILLA BILLAHHIRRAZIM

Aku kembali sebagai seorang islam dengan membaca dua kalimah syahadah sebanyak mungkin dimana (sahaja ) aku berada sehingga (ianya ) telah menjadi pakaianku.

ALIF LAM MIN ADALAH KUNCI

Diwaktu aku membaca Al-Quran pandanganku tertuju kepada Surah Al-Baqarah ayat pertama yaitu Alif Lam Min . Melihat dan memperhatikan akan bentuk dan rupa Alif Lam Min itu aku teringat akan ANAK KUNCI yang ku perdapat dalam pengembaraan aku dahulu. Aku pegang kembali anak kunci itu dan aku perhatikan dan aku terus perhatikan, maka dapatlah aku mengetahui bahawa amat banyak kemungkinan kemungkinan yang dapat kuperbuat dan lakukan dengannya ( anak kunci itu - pen ) Tak salah rasanya Ahli Tafsir mengatakan “ Hanya Allah Yang Tahu maksudnya “ Ayat ini mengandungi RAHSIA – Rahsia Ghaib.

Jalan yang kutempoh jalan TERANG, jalan yang MEMANCARKAN CAHAYA, jalan menembus gelap, jalan hidup menembus barang mati. Begitulah perjalananku dari GELAP kepada TERANG, dari TERANG kepada GELAP dari HIDUP kepada MATI dan dari MATI kepada HIDUP.

Untuk ini telah kutemui pula Ayat Ayat Allah didalam Al-Quran :
( sila rujuk Al-Quran untuk ayat ayat asal – penyalin )

a. Surah Ayat ( yang bermaksud ) :

Memasukkan MALAM kepada SIANG – SIANG kepada MALAM – mendatangkan YANG HIDUP dari YANG MATI dan YANG MATI dari YANG HIDUP . REZEKI yang TIDAK TERHITUNG BANYAKNYA yang diberikan bagi Yang DikehendakkiNYA.

Kiranya JALAN TERANG yang aku tempuh ini samalah hendaknya dengan apa yang termaktub dalam :

b. Surah FATIHAH ( yang bermaksud ) :

Yaitu jalan orang orang yang telah Engkau BERI NIKMAT bagi mereka YANG TIDAK DIMURKAI dan TIDAK PULA SESAT.

Dan TALI TALI HALUS yang telah kutemui itu semuga ianya merupakan tali yang sebenarnya TALI hendaknya yaitu TALI TALI ALLAH seperti termaktub didalam Ayat Al-Quran yang bermaksud :-

c. BERPEGANG TEGUHlah engkau pada TALI TALI ALLAH dan janganlah bercerai berai.

Dan ZAT SERBA ZAT yang telah dapat kutemui itu hendaknya ( ialah ) Zat Yang Sebenarnya yaitu ZATTULLAH . Dan CAHAYA yang telah dapat kutemui itu ialah NURULLAH.

1Pertemuanku = yang dijadikan dengan DIA = Yang Menjadikan telah kukatakan – aku sekarang menyatakan bahawa :-

AKU TELAH PERGI SEBELUM DIJEMPUT dan AKU TELAH KEMBALI dari SANA.

Dan dapat PENGAKUANlah hendaknya aku yang telah berjalan kepada KESEMPURNAAN , yang telah dapat MENGHIDUPKAN YANG MATI dan MEMATIKAN YANG HIDUP dengan JALAN ( yakni ) MEMASUKKAN

MALAM KEPADA SIANG dan MEMASUKKAN SIANG kepada MALAM, MENDATANGKAN YANG HIDUP dari YANG MATI dan YANG MATI dari YANG HIDUP dan dengannya ( aku ) dapat menemui barang yang hilang, yang telah dapat mempertemukan ruas dan buku, membalikkan sirih kegagangnya, memulangkan pinang ketampuknya dan seterusnya menyelesaikan yang kusut dan menjernihkan yang keruh.

Tidak ada yang sempurna diantara kita ini, ( sebagai manusia ) dan diantara makhluk. Yang Sempurna itu hanyalah ALLAH. Dari itu jalan yang sebik-baiknya menuju kepada KESEMPURNAAN ialah JALAN KEPADA TUHAN. Kiranya Allah membenarkan segala tindaklaku dan menerima dan menjadikan seluruh amalanku menjadi apa yang dinamakan sebagai ;-

AMAL SOLEH.


Bagindo Muchtar.